top
Image Alt

Obchodní pilot vrtulníku CPL(H)

  /  Obchodní pilot vrtulníku CPL(H)
Blue Sky Service

Obchodní pilot vrtulníku CPL(H)

Tento letecký výcvik je základní podmínkou, pokud zvažujete stát se profesionálním pilotem vrtulníku a provádět komerční lety za úplatu, jinak řečeno si létáním vydělávat. Na rozdíl od soukromých pilotů musí budoucí profesionál postupně získat několik dodatečných kvalifikací a po odlétání dostatečného množství hodin projít právě výcvikem obchodního pilota.

Obchodní licence (společně s příslušnou typovou kvalifikací) umožňuje létat jako velitel jednopilotních vrtulníků v obchodní letecké přepravě.

Obsah leteckého výcviku

Výcvikový kurz pro obchodní piloty vrtulníků zahrnuje celkem 30 letových hodin s instruktorem. Pokud ještě nemáte kvalifikaci pro lety v noci NIGHT(H), počítejte navíc s 5 letovými hodinami.

Vstupní požadavky

  • 18 let
  • Zdravotní způsobilost 1. třídy
  • Celkový nálet alespoň 155 hodin, z toho 50 hodin jako velitel vrtulníku
  • Doklad o absolvování teoretického kurzu CPL(H), nebo potvrzení o zapsání do teoretického kurzu ATPL(H) a absolvování alespoň poloviny výuky