top
Image Alt

Typové výcviky pro vrtulníky TR(H)

  /  Typové výcviky pro vrtulníky TR(H)
Blue Sky Service

Typové výcviky pro vrtulníky TR(H)

S licencí soukromého pilota PPL(H) získáte oprávnění řídit pouze takový typ jednomotorového vrtulníku, na kterém jste se vycvičili (na rozdíl od soukromé pilotní licence u letounů). Pro každý další typ vrtulníku, který byste chtěli obsluhovat, je nutné získat zvláštní typovou kvalifikaci.

Proto pro vás máme nabídku schválených typových výcviků. V současné době nabízíme výcvik pro vrtulníky Robinson R22, Robinson R44 a Bell 206, Bell 407, Bell 427, Bell 429. Délka výcviku a jeho program se liší v závislosti na zvoleném typu.

Obsah leteckého výcviku

U vrtulníků Robinson R22 a Robinson R44 absolvujete celkem 5 letových hodin výcviku.

U vrtulníků Bell (206 a 407) závisí délka výcviku na tom, zda je zájemce držitelem jiné kvalifikace SET(H) pro jednomotorové vrtulníky s turbínovým motorem – v takovém případě osnova obsahuje 2 letové hodiny. V opačném případě je celková doba letového výcviku 5 hodin.

U vrtulníků Bell 427 a 429 závisí délka výcviku na tom, zda je zájemce držitelem jiné kvalifikace MET(H) pro vícemotorové vrtulníky s turbínovými motory – v takovém případě osnova obsahuje 3 letové hodiny. V opačném případě je celková doba letového výcviku 8 hodin.

Vstupní požadavky (obecně)

  • 18 let
  • Zdravotní způsobilost 1. nebo 2. třídy
  • Pilotní průkaz s licencí PPL(H) nebo CPL(H)

Požadavky navíc pro výcvik na vícemotorových vrtulnících

  • Nálet 70 hodin jako velitel vrtulníku
  • Certifikát o absolvování teoretického kurzu ATPL(H) nebo certifikát o absolvování předvstupního teoretického kurzu pro MET(H)