top
Image Alt

Letový instruktor FI(H)

  /  Letový instruktor FI(H)
Blue Sky Service

Letový instruktor FI(H)

Učíme ty nejlepší piloty, jak učit ostatní. Výcvik začínajících pilotů vrtulníků totiž mohou vést pouze lidé s kvalifikací letového instruktora. V letecké škole Blue Sky Service vám pomůžeme získat potřebnou kvalifikaci, abyste mohli své zkušenosti a znalosti předávat dál.

Délka výcviku

Výcvik má dvě významné složky – teoretický a letový výcvik. Teoretický kurz obsahuje 100 hodin výuky + 25 hodin pedagogické činností uchazeče se supervizí. Praktická část výcviku zahrnuje 30 letových hodin.

Vstupní požadavky

  • 18 let
  • Zdravotní způsobilost 1. nebo 2. třídy
  • Celkový nálet alespoň 250 hodin
  • Průkaz CPL(H), ATPL(H), případně PPL(H) + certifikát o složení teoretické zkoušky pro CPL(H) a nálet 200 hodin jako velitel vrtulníku
  • Praxe 10 hodin výcviku v letu podle přístrojů
  • Praxe 20 hodin navigačních letů