top
Image Alt

Výcvik létání ve skupině

  /  Výcvik létání ve skupině
Blue Sky Service

Výcvik létání ve skupině

Nabízíme Vám výcvik létání ve skupině. V průběhu výcviku se pod dohledem zkušených instruktorů naučíte létat ve dvojici na pozici vedoucí skupiny i vedený. V průběhu čtyřhodinového výcviku budete trénovat vzlet ve dvojici, ale i seřazení skupiny ve vzduchu. Naučíte se manévrovat a přeřazovat ve skupině, rozdělení skupiny nebo přistávat ve dvojici.

Obsah leteckého výcviku

Výcvik má dvě významné složky, které se doplňují – teoretický a letový výcvik. Teoretická výuka se uskuteční v rozsahu 2 hodin a následuje praktický výcvik v rozsahu 4 hodin.

Vstupní požadavky

  • 18 let
  • PPL(A)
  • Přeškolení na typ, na kterém výcvik skupinového létání bude probíhat