top
Image Alt

Letový instruktor FI(A)

  /  Letový instruktor FI(A)
Blue Sky Service

Letový instruktor FI(A)

Učíme ty nejlepší piloty, jak učit ostatní. Výcvik začínajících pilotů totiž mohou vést pouze lidé s kvalifikací letového instruktora. V letecké škole Blue Sky Service vám pomůžeme získat potřebnou kvalifikaci, abyste mohli své zkušenosti a znalosti předávat dál. 

Obsah leteckého výcviku

Výcvik budoucího instruktora má dvě významné složky, které se doplňují – teoretický a letový výcvik. Teoretický kurz obsahuje 100 hodin výuky + 25 hodin pedagogické činnosti uchazeče se supervizí. Praktická část výcviku zahrnuje 30 letových hodin.

Vstupní požadavky

  • 18 let
  • Zdravotní způsobilost 1. třídy
  • Průkaz CPL(A), ATPL(A), případně PPL(A) + certifikát o složení teoretické zkoušky pro CPL(A)
  • Celkový nálet 200 hodin, z toho min. 150 hodin jako velitel letounu
  • Provedení navigačního letu v délce min. 300 NM (lze splnit v rámci ATO před zahájením výcviku FI)
  • Nálet alespoň 30 hodin na jednomotorových pístových letounech